Přeskočit na menu

Pro stavebníky

  • Vypracování Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na klíč včetně položkového rozpočtu dle RTS ( ÚRS )
  • Samostatné vypracování rozpočtu dle vlastní PD
  • Pro stavebníky, kteří staví svépomocí zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou

Pro zadavatele větších staveb

  • Vypracování plánu BOZP na staveništi a zajištění institutu koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.